Dofinansowanie akcji szkoleniowych do końca 2023 roku:

  • MP Młodzieży w Wolsztynie – częściowe dofinansowanie noclegów i przejazdu
  • MP Młodzików w Rybniku – dofinansowanie przejazdu w jedną stronę
  • PP J. Młodszych w Bytomiu – przejazd w jedną bądź dwie strony w zależności od ilości startujących
  • PP Juniorów w Bytomiu – przejazd w jedną bądź dwie strony w zależności od ilości startujących