W CELU DOKONANIA ZGŁOSZENIA NA ZAWODY

NALEŻY POBRAĆ I WYPEŁNIĆ PONIŻSZĄ TABELĘ ORAZ

WYPEŁNIONĄ WYSŁAĆ JAKO ZAŁĄCZNIK:

>>Tabela dane do punktacji w SSM eliminacje do OOM<<