W dniu 18 lutego/niedziela/w godz.10.00-15.00 w sali judo AWFiS w Gdańsku ul.Kazimierza Górskiego 1 zostanie przeprowadzony kurs sędziowsko-weryfikacyjny dla sędziów szkolenia okręgowego jak i dla kandydatów na sędziów.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 roku życia, wypełnienie wniosku o wydanie/przedłużenie licencji sędziowskiej oraz wniesienie opłaty 60zł na konto Polskiego Związku Judo.
Wzór wniosku jak i pełne dane do przelewu są dostępne na oficjalnej stronie ww.związku.W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za licencję sędziowską nr /jeśli jest,jeśli nie,bez nr/za rok 2024,imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.
Na kurs sędziowie jak i kandydaci przynoszą wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem/fizycznym na kartce/ wykonanego przelewu
oraz judogi. Zajęcia będą przeprowadzone tylko na tatami.
Program kursu zawiera:
– aktualne przepisy sędziowskie/strój,zachowanie,gesty,komendy/
– aktualne przepisy walki IJF
– przepisy walki dzieci U9,U11,U13
– informacje o judo osób z niepełnosprawnością
Wszystkich chętnych trenerów chcących uczestniczyć w kursie serdecznie zapraszamy od godz.12.00.
Zajęcia są bezpłatne i zostaną przeprowadzone przez sędziego międzynarodowego Jarosława Niewiadomskiego,który jest odpowiedzialny za sprawy sędziowskie w naszym okręgu.
Jakiekolwiek pytania proszę kierować bezpośrednio do niego pod nr tel. 603759691.