W roku 2024 udało nam się jako Zarządowi POZJudo nawiązać współpracę partnerską z kilkunastoma firmami, które postawiły sobie m.in. za cel wspieranie Pomorskiego judo.

W związku z tym określiliśmy warunki współpracy z firmami partnerskimi, które to obligują naszą stronę do:

– wykonania i instalowania ścianki z logotypami partnerów oraz POZJudo jak i klubu organizującego daną imprezę wraz z obowiązkiem ustawienia tejże ścianki w widocznym miejscu za podium. Logotypy niżej opisanych organizatorów będą instalowane wymiennie,

– wykonania i instalowania banerów partnerów – skumulowane logotypy – w liczbie 3 banerów do rozwieszenia w widocznym miejscu,

– zamieszczania logotypów i informacji o partnerach w mediach i materiałach prasowych obsługiwanych przez POZJudo.

Ścianka i banery będą wykonane przez POZJudo.

W nawiązaniu do powyższych działań zobowiązujemy wszystkie kluby zrzeszone w POZJudo a zajmujące się organizacją imprez sportowych przy współpracy z POZjudo, czyli wnoszących o propagowanie w/w imprez przez POZJudo w Okręgu oraz poza nim w obsługiwanych/dostępnych Okręgowi kanałach medialnych typu social media, prasa, baza kontaktów mailowych, do:

– zamieszczania na komunikatach do zawodów lub innych imprez, w informacjach prasowych, w mediach społecznościowych, w materiałach prasowych, na ulotkach etc.etc. logotypu POZJudo,

– umieszczenia w/w ścianki za podium – oczywiście przestrzeń może być dzielona ze ścianką współorganizatora,

– umieszczenia banerów partnerów POZJudo na hali danej imprezy w widocznym miejscu.

Celem takowych działań jest pozyskanie środków finansowych do POZJudo, które będą przeznaczane na:

– dofinansowanie akcji szkoleniowych organizowanych przez Okręg,

– dofinansowanie obozów Kadry Wojewódzkiej dla powoływanych zawodników,

– dofinansowanie zawodników na wyjazdy na turnieje.