Stawki sędziowskie obowiązujące w tym roku w naszym okręgu:
  1. Sędzia Kandydat – 200zł /netto/
  2. Sędzia Okręgowy – 250zł /netto/
  3. Sędzia Okręgowy szkolenia centralnego i każdy wyższy stopień -300zł/netto/
  4. Sędzia Główny – 500zł/netto/