Stawki sędziowskie obowiązujące w tym roku w naszym Okręgu:
1.Sędzia Kandydat – 200zł /netto/
2.Sędzia Okręgowy – 250zł /netto/
3.Sędzia Okręgowy szkolenia centralnego i każdy wyższy stopień sędziego pozostającego w szkoleniu okręgowym -300zł/netto/
4.Sędzia Związkowy i Międzynarodowy – 350zł/netto/
5.Sędzia Główny – 500zł/netto/