W roku 2024 obowiązują następujące stawki sędziowski:

  • sędzia kandydat: 250 zł
  • sędzia okręgowy: 300 zł
  • sędzia okręgowy szkolenia centralnego oraz sędzia regionalny i związkowy pozostający w szkoleniu okręgowym: 350 zł
  • sędzia regionalny szkolenia centralnego: 400 zł
  • sędzia związkowy szkolenia centralnego i międzynarodowy: 500 zł
  • sędzia główny niezależnie od stopnia: 600 zł

Podane stawki są stawkami netto.