Porządek Obrad
Walne Zebranie Delegatów POZ Judo
Sprawozdawczo/wyborcze
06.12.2023 r.

Restauracja ul. Traugutta 29 (SGKS Wybrzeże Gdańsk)
Godzina 20.00

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów POZ Judo.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza Zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: – Mandatowej; – Uchwał i Wniosków
 6. Wystąpienie Prezesa – sprawozdanie z pracy Zarządu POZ Judo za lata 2020-2023.
 7. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Wybór Prezesa i członków Zarządu POZ Judo
 11. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Głosowanie uchwał i wniosków.
 14. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów POZ Judo.

 

Podział mandatów, czyli liczba delegatów na Walne Zebranie.

Średnia punktów uzyskanych przez kluby w Systemie  Sportu Młodzieżowego  z lat 2021/2022/2023
0 – 10 pkt. – 1 mandat
1 – 50 pkt. – 2 mandaty
51 – 100 pkt. – 3 mandaty
Pow 100 pkt. – 4  mandaty

SGKS Wybrzeże Gdańsk 120,96 – 4 głosy
UKS Galeon Gdynia 95,62 – 3 głosy
KS AZS AWFiS Gdańsk 67,03 – 3 głosy
UKS Conrad Gdańsk 44,26 – 2 głosy
TS Judo Gryf Słupsk 17,68 – 2 głosy
UKS Opty Gdynia 14,00 – 2 głosy
UKS Simba Reda 13,00 – 2 głosy
Pozostałe Kluby po 1 głosie

Druk pełnomocnictwa w przypadku niemożności przybycia: pelnomocnictwo Walne Zebranie 06_12_2023