Pomorski Okręgowy Związek Judo ma zaszczyt zaprosić Trenerów na warsztaty szkoleniowe pt. „Sprawność fizyczna i umiejętności techniczne we wstępnym etapie szkolenia w judo – krok pierwszy”, które odbędą się w dniach od 18 do 19 marca 2023 roku w COS OPO Cetniewo, w którym to uczestnicy będą zakwaterowani wraz z wyżywieniem. 
Pobyt rozpoczynamy rejestracją i obiadem w sobotę, a kończymy wydaniem certyfikatów i obiadem w niedzielę.
Warsztaty będą miały formę teoretyczną i praktyczną, a prelegentami i prowadzącymi będą:
– dr Beata Wolska,
– dr Marcin Łuszczyk,
– dr Adam Maj,
– mgr Andrzej Rybak.
Program warsztatów widoczny na załączonej grafice.
Zgłoszeń dokonujemy najpóźniej do dnia 03.03.2023 rok na adres mailowy: adammaj@majsports.pl.
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko trenera/trenerów, którzy będą brali udział w warsztatach.
Szkolenie kończy się będzie wydaniem certyfikatu.
Całkowity koszt warsztatów: 490 zł / osoba – szkolenie to jest dofinansowane z budżetu Pomorskiego Okręgowego Związku Judo.
Wpłat na wskazane w programie konto dokonujemy do dnia 10.03.2023.
Jest to pierwsze spośród, prawdopodobnie, serii 4 szkoleń, które będą organizowane każdego roku przez POZJudo.
 
Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Państwa, w imieniu Zarządu Okręgu, na to pierwsze, w naszym wydaniu, zetknięcie z ogromną dawką użytecznej i praktycznej wiedzy
 
​Z judockim pozdrowieniem
Tomasz Chróścielewski